Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh theo 02 hình thức xét tuyển

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 0901 598 698 hoặc 02253 740 577

Học bổng khuyến học lên tới 45 triệu trước ngày 30/08/2017.

-->

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 - 031 3740578 Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật