Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh theo 02 hình thức

HOTLINE 0901 598 698 hoặc 0225 740 577

Học bổng khuyến học lên tới 45 triệu trước ngày 30/08/2017.
Thời gian xét tuyển của đợt 1 còn lại: 8/20/2017 12:00:00 AM

  • Đợt 1: Từ 20/06/2017 đến 20/08/2017
  • Đợt 2: Từ 21/08/2017 đến 10/09/2017
  • Đợt 3: Từ 11/09/2017 đến 30/11/2017
  • Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
    Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 - 031 3740578 Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn

    Học thật thi thật để ra đời làm thật