Danh mục Mã trường THPT, Mã trường nghề và tương đương
Mã tỉnhMã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
06002THPT DTNT Cao BằngThị xã Cao Bằng1
06003THPT Thị xã Cao BằngThị xã Cao Bằng1
06004THPT Chuyên Cao BằngThị xã Cao Bằng1
06005TT GDTX Thị xã Cao BằngThị xã Cao Bằng1
06006TT KTTH-HN tỉnh Cao BằngThị xã Cao Bằng1
06008THPT Bảo LạcThị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng1
06010THPT Thông NôngThị trấn Thông Nông, Cao Bằng1
06012THPT Hà QuảngTT Xuân Hoà, Hà Quảng1
06013THPT Nà GiàngNà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng1
06015THPT Trà LĩnhTT Hùng Quốc, Trà Lĩnh1
06016THPT Quang TrungQuang Trung, Trà Lĩnh1
06018THPT Trùng KhánhThị trấn Trùng Khánh,Cao Bằng1
06019THPT Pò TấuChí Viễn, Trùng Khánh1
06020THPT Thông HuềThông Huề, Trùng Khánh1
06021TTGDTX Trùng KhánhThị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng1
06023THPT Nguyên BìnhThị trấn Nguyên Bình,Cao Bằng1
06024THPT Tinh TúcTinhh Túc, Nguyên Bình1
06025THPT Nà BaoLang Môn, Nguyên Bình1
06027THPT Hoà AnThị trấn Nước Hai,Hoà An1
06028THPT Cao BìnhHưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng1
06029TTGDTX Hoà AnTT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng1
06031THPT Quảng UyênTT Quảng Uyên, Cao Bằng1
06032THPT Đống ĐaNgọc Động, Quảng Uyên1
06033TT GDTX Quảng UyênTT Quảng Uyên, Cao Bằng1
06035THPT Thạch AnTT Đông Khê, Thạch An1
06036THPT Canh TânCanh Tân, Thạch An , Cao Bằng1
06038THPT Hạ LangThanh Nhật, Hạ Lang1
06039THPT Bằng CaLý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng1
06041THPT Bảo LâmMông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng1
06043THPT Phục HoàTT Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng1
06044THPT Bế Văn ĐànNà Cáp, phường sông Hiến, TP Cao Bằng1
06045THPT Cách LinhXã Cánh Linh, H. Phục Hoà1
06046TTGDTX Trà LĩnhTT Hùng Quốc,TràLĩnh,Cao Bằng1
06047TTGDTX Hà QuảngTT Xuân Hoà,Hà Quảng, Cao Bằng1
06048TTGDTX Thạch AnTT Đông Khê1
06049TTGDTX Phục HoàTT Tà Lùng ,Phục Hoà,Cao Bằng1
06050TTGDTX Bảo LâmMông ân, Bảo Lâm,Cao Bằng1
06051TTGDTX Hạ LangTT Thanh Nhậ,Hạ Lang,Cao Bằng1
06052TTGDTX Nguyên BìnhTT Nguyên Bình,Cao Bằng1
06053TTGDTX Thông NôngTT Thông Nông,Cao Bằng1
06054THPT Lục KhuThượng Thôn, Hà Quảng,Cao Bằng1
06055THPT Bản NgàĐức Hạnh, Bảo Lạc, Cao Bằng1
06056TTGDTX Bảo LạcBảo Lạc, Cao Bằng1
06057THPT Lý BônLý Bôn, Bảo Lâm1
06058TTGDTX TỉnhKm 4 Đề Thám , TP Cao Bằng1
06059TC nghề Cao BằngP. Sông Hiến, TP Cao Bẳng , Cao bằng1

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3740577 - (0225) 3833802  Fax: (0225) 3740476 Email: daotao@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật