Danh mục Mã trường THPT, Mã trường nghề và tương đương
Mã tỉnhMã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
10000Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLaiHoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP Lạng sơn1
10001THPT Việt BắcPhường Đông Kinh TP Lạng Sơn1
10002THPT Chu Văn AnPhường Đông Kinh TP Lạng Sơn1
10003THPT DTNT TỉnhPhường Đông Kinh TP Lạng Sơn1
10004TC nghề Việt ĐứcXã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn1
10005TT GDTX 1 Tỉnh Lạng SơnPhường Tam Thanh TP Lạng Sơn1
10006Phòng GD TP Lạng SơnPhường Tam Thanh, TP Lạng Sơn1
10007THPT Ngô Thì SỹPhường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn1
10008Phòng GD Tràng ĐịnhThị trấn Thất Khê -Tràng Định1
10009THPT Tràng ĐịnhThị trấn Thất Khê -Tràng Định1
10010TTGDTX Tràng ĐịnhThị trấn Thất Khê -Tràng Định1
10011THPT Bình ĐộXã Quốc Việt, H Tràng Định1
10012Phòng GD Bình GiaThị trấn Bình Gia, H Bình Gia1
10013THPT Bình GiaXã Tô Hiệu H Bình Gia1
10014TTGDTX Bình GiaXã Tô Hiệu H Bình Gia1
10015THPT Pác KhuôngXã Thiện Thuật, H.Bình Gia1
10016Phòng GD Văn LãngThị Trấn Na Sầm, Văn Lãng1
10017THPT Văn LãngThị trấn Na Sầm, H Văn Lãng1
10018TTGDTX Văn LãngXã Tân Lang, H Văn Lãng1
10019Phòng GD Bắc SơnThị trấn Bắc Sơn, H Bắc Sơn1
10020THPT Bắc SơnThị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn1
10021THPT Vũ LễXã Vũ Lễ H Bắc Sơn1
10022TTGDTX Bắc SơnThị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn1
10023Phòng GD Văn QuanThị trấn Văn Quan, H Văn Quan1
10024THPT Lương Văn TriThị trấn Văn Quan H Văn Quan1
10025THPT Văn QuanXã Văn An, H Văn Quan1
10026TTGDTX Văn QuanThị trấn Văn Quan H Văn Quan1
10027Phòng GD Cao LộcThị trấn Cao Lộc, H Cao Lộc1
10028THPT Đồng ĐăngThị trấn Đồng Đăng H Cao Lộc1
10029THPT Cao LộcThị trấn Cao Lộc H Cao Lộc1
10030TTGDTX Cao LộcThị trấn Cao Lộc H Cao Lộc1
10031Phòng GD Lộc BìnhThị trấn Lộc Bình, H. Lộc Bình1
10032THPT Lộc BìnhThị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình1
10033THPT Na DươngThị trấn Na Dương, H Lộc Bình1
10034TTGDTX Lộc BìnhThị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình1
10035Phòng GD Chi LăngThị Trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng1
10036THPT Chi LăngThị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng1
10037THPT Hoà BìnhXã Hoà Bình, H Chi Lăng1
10038TTGDTX Chi LăngThị trấn Đồng Mỏ H Chi Lăng1
10039Phòng GD Đình LậpThị trấn Đình Lập, H Đình Lập1
10040THPT Đình LậpThị trấn Đình Lập H Đình Lập1
10041TTGDTX Đình LậpThị trấn Đình Lập H Đình Lập1
10042Phòng GD Hữu LũngThị trấn Hữu Lũng, H Hữu Lũng1
10043THPT Hữu LũngThị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng1
10044THPT Vân NhamXã Vân Nham, H Hữu Lũng1
10045THPT Dân lập Hữu LũngThị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng1
10046TTGDTX 2 tỉnh Lạng SơnThị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng1
10047THPT Tú ĐoạnXã Tú Đoạn, H Lộc Bình1
10048THPT Đồng BànhTT Đồng Bành, H Chi lăng1

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3740577 - (0225) 3833802  Fax: (0225) 3740476 Email: daotao@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật