Danh mục Mã trường THPT, Mã trường nghề và tương đương
Mã tỉnhMã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
28001THPT Đào Duy TừP. Ba Đình, TP Thanh Hóa2
28002THPT Hàm RồngP. Trường Thi,TP Thanh Hoá2
28003THPT Nguyễn TrãiP. Điện Biên, TP Thanh Hoá2
28004THPT Tô Hiến ThànhP.Đông Sơn, TP Thanh Hoá2
28005THPT Trường ThiP. Điện Biên, TP Thanh Hoá2
28006THPT Lý Thường KiệtP. Đông sơn, TP Thanh Hoá2
28007THPT Đào Duy AnhP. Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá2
28008TTGDTX-DN TP Thanh HoáP.Trường Thi, TP Thanh Hoá2
28009THPT Bỉm SơnP. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn2
28010THPT Lê Hồng PhongP. Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn2
28011TTGDTX TX Bỉm SơnTrần Phú, Lam Sơn, TX Bỉm Sơn2
28012THPT Sầm SơnP. Trường Sơn,Thị xã Sầm Sơn2
28013THPT Nguyễn Thị LợiP. Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn2
28014TTGDTX-DN Sầm SơnP. Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn2
28015THPT Quan HoáThị trấn Quan Hoá1
28016TTGDTX Quan HoáThị trấn Quan Hóa1
28017THPT Quan SơnThị trấn Quan Sơn1
28018TTGDTX-DN Quan SơnThị trấn Quan Sơn1
28019THPT Mường LátThị trấn Mườg Lát1
28020TTGDTX Mường LátThị trấn Mường Lát1
28021THPT Bá ThướcThị trấn Cành Nàng, Bá Thước1
28022THPT Hà Văn MaoXã Điền Trung, Bá Thước1
28023TTGDTX-DN Bá ThướcThị trấn Cành nàng, Bá Thước1
28024THPT Cầm Bá ThướcThị trấn Thường Xuân1
28025THPT Thường Xuân 2Xã Luận Thành, Thường Xuân1
28026TTGDTX Thường XuânThị trấn Thường xuân1
28027THPT Như XuânThị trấn Yên Cát, Như Xuân1
28028TTGDTX Như XuânThị trấn Yên Cái, Như Xuân1
28029THPT Như ThanhThị trấn Bến Sung, Như Thanh1
28030THPT Như Thanh 2Thị trấn Bến Sung, Như Thanh1
28031TTGDTX-DN Như ThanhThị trấn Bến Sung, Như Thanh1
28032THPT Lang ChánhThị trấn Lang Chánh1
28033TTGDTX-DN Lang ChánhThị trấn Lang Chánh1
28034THPT Ngọc LặcThị trấn Ngọc Lặc1
28035THPT Lê LaiXã Kiên Thọ, Ngọc Lặc1
28036TTGDTX Ngọc LặcThị trấn Ngọc Lặc1
28037THPT Thạch Thành 1Xã Thành Thọ, Thạch Thành1
28038THPT Thạch Thành 2Xã Thạch Tân, Thạch Thành1
28039THPT Thạch Thành 3Xã Thành Vân, Thạch Thành1
28040TTGDTX Thạch ThànhThị trấn Thạch Thành1
28041THPT Cẩm Thuỷ 1Thị trấn Cẩm Thuỷ1
28042THPT Cẩm Thuỷ 2Xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ1
28043THPT Cẩm Thuỷ 3Xã Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ1
28044TTGDTX Cẩm ThuỷThị Trấn Cẩm Thuỷ1
28045THPT Lê LợiThị Trấn Thọ Xuân2NT
28046THPT Lê HoànXã Xuân Lai, Thọ Xuân2NT
28047THPT Lam KinhThị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân2NT
28048THPT Thọ Xuân 4Xã Thọ Lập, Thọ Xuân2NT
28049THPT Lê Văn LinhThị trấn Thọ Xuân2NT
28050THPT Thọ Xuân 5Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân2NT
28051TTGDTX Thọ XuânThị Trấn Thọ Xuân2NT
28052THPT Vĩnh LộcThị Trấn Vĩnh Lộc2NT
28053THPT Tống Duy TânXã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc2NT
28054THPT Trần Khát ChânThị trấn Vĩnh Lộc2NT
28055TTGDTX Vĩnh LộcThị Trấn Vĩnh Lộc2NT
28056THPT Thiệu HoáThị Trấn Thiệu Hoá2NT
28057THPT Nguyễn Quán NhoXã Thiệu Quang, Thiệu Hoá2NT
28058THPT Lê Văn HưuXã Thiệu Vận, Thiệu Hoá2NT
28059THPT Dương Đình NghệXã Thiệu Đô, Thiệu Hoá2NT
28060TTGDTX Thiệu HoáThị trấn Vạn Hà, Thiệu Hoá2NT
28061THPT Triệu Sơn 1Thị trấn, Triệu Sơn2NT
28062THPT Triệu Sơn 2Xã Nông Trường, Triệu Sơn2NT
28063THPT Triệu Sơn 3Xã Hợp Lý, Triệu Sơn2NT
28064THPT Triệu Sơn 4Xã Thọ Dân, Triệu Sơn2NT
28065THPT Triệu Sơn 5Xã Đồng Lợi, Triệu Sơn2NT
28066THPT Triệu Sơn 6Dân Lực, Triệu Sơn2NT
28067THPT Triệu SơnThị Trấn Triệu sơn2NT
28068TTGDTX Triệu SơnThị Trấn Triệu Sơn2NT
28069THPT Nông Cống 1Thị Trấn Nông Cống2NT
28070THPT Nông Cống 2Xã Trung Thành, Nông Cống2NT
28071THPT Nông Cống 3Xã Công Liêm, Nông Cống2NT
28072THPT Nông Cống 4Xã Trường Sơn, N. Cống2NT
28073THPT Triệu Thị TrinhXã Vạn Hòa, Nông Cống2NT
28074TTGDTX Nông CốngThị Trấn Nông Cống2NT
28075THPT Đông Sơn 1Xã Đông Xuân, Đông Sơn2NT
28076THPT Đông Sơn 2Xã Đông Văn, Đông Sơn2NT
28077THPT Nguyễn Mộng TuânThị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn2NT
28078TTGDTX Đông SơnThị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn2NT
28079THPT Hà TrungXã Hà Bình, Hà Trung2NT
28080THPT Hoàng Lệ KhaThị Trấn Hà Trung2NT
28081THPT Nguyễn HoàngThị Trấn Hà Trung2NT
28082TTGDTX-DN Hà TrungThị Trấn Hà Trung2NT
28083THPT Lương Đắc BằngThị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá2NT
28084THPT Hoằng Hoá 2Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá2NT
28085THPT Hoằng Hoá 3Xã Hoằnh Ngọc, Hoằng Hoá2NT
28086THPT Hoằng Hoá 4Xã Hoằng Thành, Hoằng Hoá2NT
28087THPT Lưu Đình ChấtXã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá2NT
28088THPT Lê Viết TạoXã Hoằng Đạo, Hoằng Hoá2NT
28089TTGDTX-DN Hoằng HoáThị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá2NT
28090THPT Ba ĐìnhThị Trấn Nga Sơn2NT
28091THPT Mai Anh TuấnXã Nga Thành, Nga Sơn2NT
28092THPT Trần PhúThị Trấn Nga sơn2NT
28093TTGDTX Nga SơnThị Trấn Nga Sơn2NT
28094THPT Hậu Lộc 1Xã Phú Lộc, Hậu lộc2NT
28095THPT Hậu Lậc 2Xã Văn Lộc, Hậu Lộc2NT
28096THPT Đinh Chương DươngThị Trấn Hậu Lộc2NT
28097TTGDTX Hậu LộcThị Trấn Hậu lộc2NT
28098THPT Quảng Xương 1Thị Trấn Quảng Xương2NT
28099THPT Quảng Xương 2Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương2NT
28100THPT Quảng Xương 3Xã Quảng Minh, Quảng Xương2NT
28101THPT Quảng Xương 4Xã Quảng Lợi, Quảng Xương1
28102THPT Nguyễn Xuân NguyênXã Quảng Giao, Quảng Xương2NT
28103THPT Đặng Thai MaiXã Quảng Bình, Quảng Xương2NT
28104TTGDTX-DN Quảng XươngThị Trấn Quảng Xương2NT
28105THPT Tĩnh Gia 1Thị Trấn Tĩnh Gia2NT
28106THPT Tĩnh Gia 2Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia2NT
28107THPT Tĩnh Gia 3Xã Hải Yến, Tĩnh Gia2NT
28108THPT Tĩnh Gia 5Thị Trấn Tĩnh Gia2NT
28109TTGDTX Tĩnh GiaThị Trấn Tĩnh Gia2NT
28110THPT Yên Định 1Thị Trấn Quán Lào, Yên Định2NT
28111THPT Yên Định 2Xã Yên Trường, Yên Định2NT
28112THPT Yên Định 3Xã Yên Tâm, Yên Định2NT
28113THPT Thống NhấtThị Trấn Nông Trường Thống Nhất2NT
28114THPT Trần Ân ChiêmThị Trấn Quán Lào, Yên Định2NT
28115THPT Hà Tông HuânXã Yên Trường, Yên Định2NT
28116TTGDTX-DN Yên ĐịnhThị Trấn Yên Định2NT
28117THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh THP. Đông Sơn, TP Thanh Hoá2
28118THPT Chuyên Lam SơnP. Ba Đình, TP Thanh Hoá2
28119TTGDTX tỉnh Thanh HoáNgã Ba Bia, TP Thanh Hoá2
28120THPT Hậu Lộc 3Xã Đại Lộc, Hậu Lộc2NT
28121THPT Hậu Lộc 4Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc1
28122THPT Bá Thước 3Xã Lũng Niên, Bá Thước1
28123THPT Bắc SơnXã Ngọc Liên, Ngọc Lặc1
28124THPT Nông CốngXã Trung Chính, Nông Cống2NT
28125THPT Đông SơnXã Đông Tân, Đông Sơn2NT
28126THPT Nga SơnXã Nga Trung, Nga Sơn2NT
28127THPT Nguyễn HuệXã Quảng Đông, Quảng Xương2NT
28128THPT Tĩnh Gia 4Hải An, Tĩnh Gia2NT
28129THPT Thạch Thành 4Xã Thạch Quảng, Thạch Thành1
28130THPT Như Xuân 2Thị Trấn Bãi Thành, Như Xuân1
28131Trường CĐ TDTT Thanh HóaPh. Ngọc Trạo-TP Thanh Hóa2
28132Trường CĐ Y tế Thanh HóaXã Quảng Thắng -TP Thanh Hóa2
28133Trường ĐH Văn hoá Thể thao và Du lịch ThPh. Lam Sơn- TP Thanh Hóa2
28134Trường TC Thủy Sản Thanh HóaXã Quảng Hưng -TP Thanh Hóa2
28135Trường TC Nông Lâm Thanh HóaXã Dân Quyền - H. Triệu Sơn2NT
28136Trường TC Thương mại TW5Ph. Đông Vệ - TP Thanh Hóa2
28137THPT Hoằng HoáXã Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá2NT
28138THPT Quan Sơn 2Xã Mường Mìn - H. Quan Sơn1
28139CĐ nghề Công nghiệp64 Đình Hương, X Đông Cương, TP Thanh Hóa2
28140CĐ nghề Lam Kinh145 Dương Đình Nghệ, P. Tân Sơn, TP Thanh Hoá2
28141TC nghề Kỹ nghệ05 đường 3 Phú Chung, phố Tây Sơn, P.Phú Sơn, TP T2
28142TC nghề Miền núi Thanh HoáPhố Nguyễn Trãi, TT Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc, Thanh Ho1
28143TC nghề Thương mại Du lịch272 phố Môi, xã Quảng Tâm,H.Quảng Xương, Thanh Hoá2NT
28144TC nghề Giao thông Vận tải02 Đốc ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá2
28145TC nghề Xây dựngXã Quảng Hưng, TP Thanh Hoá2
28146TC nghề Phát thanh Truyền hìnhXã Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá2NT
28147TC nghề Nông nghiệp và Phát triển nông579 đường Quang Trung II, P.Đông Vệ, TP Thanh Hoá2
28148TC nghề Bỉm SơnĐ. Trần Phú, P.Lam Sơn, TXBỉm Sơn, Thanh Hoá2
28149TC nghề Nghi SơnTiểu khu 4, TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia, Thanh Hoá.2NT
28150TC nghề Nga SơnTT Nga Sơn, H Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá2NT
28151TC nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó kh125 B Lê Lai, Quảng Hưng, TP Thanh Hoá2
28152TC nghề VINASHIN973 Nguyễn Du, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá2
28153TC nghề tư thục Việt TrungXã Quảng Ninh, H.Quảng Xương, Thanh Hoá2NT
28154TC nghề Hưng ĐôXã Thiệu Đô, H.Thiệu Hoá, Thanh Hoá2NT
28155Trường CĐ nghề An Nhất VinhXã Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá2NT
28156TC nghề số 1 thành phố Thanh HoáVệ Yên, xã Quảng Thắng, TP Thanh Hoá2
28157TC nghề Quảng XươngThị trấn Quảng Xương2NT
28158CĐ nghề Công nghệ LICOGIKhu Kinh tế Nghi Sơn2NT
28159CĐ nghề VICETPhường Đông Vệ, TP Thanh Hoá2
28160CĐ Tài nguyên Môi trường miền TrungThị xã Bỉm Sơn2
28161TC Xây dựng Thanh hoáThị xã Bỉm Sơn2
28162TC Bách nghệQuảng Thành, TP Thanh Hoá2
28163TC Y Dược Hợp LựcPh. Đông Sơn, TP Thanh Hoá2
28164TC Y Dược Văn HiếnQuảng Thịnh, Quảng Xương2NT
28165TC Đức ThiệnThành phố Thanh Hoá2
28166TC Tuệ TĩnhThành phố Thanh Hoá2

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3740577 - (0225) 3833802  Fax: (0225) 3740476 Email: daotao@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật