Danh mục Mã trường THPT, Mã trường nghề và tương đương
Mã tỉnhMã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
32000Sở GD-ĐT Quảng TrịPhường 1-TP. Đông Hà2
32011THPT Bùi Dục TàiXã Hải Chánh-H. Hải Lăng2NT
32012THPT Hải LăngThị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng2NT
32013THPT Trần Thị TâmXã Hải Quế -H. Hải Lăng2NT
32014THPT Nguyễn Bỉnh KhiêmThị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng2NT
32015Phòng GD&ĐT Hải LăngThị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng2NT
32016THPT TX Quảng TrịPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32017THPT DT Nội Trú TỉnhPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32018THPT Nguyễn HuệPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32019Phòng GD&ĐT TX Q TrịPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32020THPT Triệu PhongXã Triệu Phước-H. Triệu Phong2NT
32021THPT Chu Văn AnThị trấn ái Tử-H. Triệu Phong2NT
32022THPT Vĩnh ĐịnhXã Triều Tài-H. Triệu Phong2NT
32023Phòng GD&ĐT Triệu PhongThị trấn ái Tử-H. Triệu Phong2NT
32024THPT Chuyên LQĐônPhường 5-TP. Đông Hà2
32025THPT Đông HàPhường 1- TP. Đông Hà2
32026THPT Lê Lợi Đông HàPhường 5- TP. Đông Hà2
32027THPT Phan Châu TrinhPhường 1- TP. Đông Hà2
32028TTKTTH-HN tỉnhPhường 1- TP. Đông Hà2
32029Phòng GD&ĐT TP Đông HàPhường 1- TP. Đông Hà2
32030THPT Tân LâmXã Cam Thành-H. Cam Lộ1
32031THPT Cam LộThị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ2NT
32032THPT Lê Thế HiếuXã Cam Chính-H. Cam Lộ1
32033Phòng GD&ĐT Cam LộThị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ2NT
32034THPT Hướng HoáThị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá1
32035THPT Lao BảoThị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá1
32036Phòng GD&ĐT Hướng HóaThị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá1
32037THPT ĐakrôngXã Hướng Hiệp-H. Đakrông1
32038Phòng GD&ĐT Đak RôngXã Mò ó-H. Đakrông1
32039THPT Cồn TiênXã Hải Thái-H. Gio Linh1
32040THPT Gio LinhThị trấn Gio Linh-H. Gio Linh2NT
32041THPT Nguyễn DuThị trấn Gio Linh-H. Gio Linh2NT
32042Phòng GD&ĐT Gio LinhThị trấn Gio Linh-H. Gio Linh2NT
32043THPT Vĩnh LinhThị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh2NT
32044THPT Cửa TùngXã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh2NT
32045THPT Nguyễn Công TrứThị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh2NT
32046THPT Bến QuanXã Vĩnh Hà-H.Vĩnh Linh1
32047Phòng GD&ĐT Vĩnh LinhThị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh2NT
32048TTGDTX Hướng HoáThị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá1
32049TTGDTX ĐakrongXã Hướng Hiệp-H. Đakrông1
32050TTGDTX Cam LộThị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ2NT
32051TTGDTX Đông HàPhường 1-Thị xã Đông hà2
32052TTGDTX Hải LăngThị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng2NT
32053TTGDTX TX Quảng trịPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32054TTGDTX Triệu PhongThị trấn ái Tử-H. Triệu Phong2NT
32055TTGDTX Gio LinhThị trấn Gio Linh-H. Gio Linh2NT
32056TTGDTX Vĩnh LinhThị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh2NT
32057TTKTTH-HN TX Quảng trịPhường1-Thị xã Quảng Trị2
32058TTKTTH-HN Vĩnh LinhThị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh2NT
32059THPT Hướng PhùngHướng Phùng-H. Hướng Hoá1
32060THPT Số 2 ĐakrôngTà Rụt-H. Đakrông1
32061THPT A TúcA Túc H. Hướng Hoá1
32062THPT Nguyễn Hữu ThậnTriệu Đại, Triệu Phong, Qtrị2NT
32063TC nghề Quảng TrịPhường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị2
32064THPT Chế Lan ViênCam An, Cam Lộ, Quảng Trị2NT
32065Huyện đảo Cồn CỏĐảo Cồn Cỏ1

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3740577 - (0225) 3833802  Fax: (0225) 3740476 Email: daotao@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật