Danh mục Mã trường THPT, Mã trường nghề và tương đương
Mã tỉnhMã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
58001THPT Phạm Thái BườngPhường 1, Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh2
58002THPT Nguyễn ĐángTT Càng Long , H Càng Long ,tỉnh Trà Vinh1
58003THPT Nguyễn Văn HaiXã Bình Phú , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh1
58004THPT Cầu KèTT Cầu Kè , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh1
58005THPT Tiểu CầnTT Tiểu Cần , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh1
58006THPT Vũ Đình LiệuTT Châu Thành , H Châu Thành , tỉnh Trà Vinh1
58007THPT Trà CúTT Trà Cú , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58008THPT Đại AnXã Đại An , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58009THPT Dương Quang ĐôngTT Cầu Ngang , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh1
58010THPT Duyên HảiTT Duyên Hải , H. Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh1
58011THPT Dân Tộc Nôi Trú THPT tỉnh Trà VinhPhường 1,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh2
58012THPT ChuyênPhường 4 ,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh2
58013TTGDTX HNDN H. Càng LongTTCàng Long , H Càng Long ,tỉnh Trà Vinh1
58014THPT Hồ Thị NhâmXã Nhị Long , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh1
58015THPT Tân AnXã Tân An , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh1
58016Trung Tâm GDTX HNDN TP Trà VinhPhường 1 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh2
58017THPT Thành Phố Trà VinhPhường 9 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh2
58018THPT Long HiệpXã Long Hiệp , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58019THPT Cầu QuanTT Cầu Quan , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh1
58020THPT Bùi Hiếu NghĩaXã Đại Phước ,H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh1
58021THPT Hòa MinhXã Hòa Minh , H.Châu Thành , tỉnh Trà Vinh1
58022THPT Cầu Ngang ATT Mỹ Long, H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh1
58023THPT Cầu Ngang BXã Hiệp Mỹ , H. Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh1
58024THPT Hàm GiangXã Hàm Giang , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58025THPT Phong PhúXã Phong Phú , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh1
58026THPT Tập SơnXã Tập Sơn , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58027TT GDTX- HNDN H. Châu ThànhTT Châu Thành , HChâu Thành ,tỉnh Trà Vinh1
58028TT GDTX- HNDN H. Tiểu CầnXã Phú Cần , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh1
58029THPT Long KhánhXã Long Khánh , H.Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh1
58030THPT Hòa LợiXã Hòa Lợi , H. Châu Thành , tỉnh Trà Vinh1
58031THPT Hiếu TửXã Hiếu Tử , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh1
58032THPT Nhị TrườngXã Nhị Trường , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh1
58033THPT Đôn ChâuXã Đôn Châu , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh1
58034THPT Long HữuXã Long Hữu ,H. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh1
58035THPT Tam NgãiXã Tam Ngãi, H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh1
58036TT GDTX- HNDN H. Cầu KèTT Cầu Kè , H. Cầu Kè ,tỉnh Trà Vinh1
58037TT GDTX HNDN H. Cầu NgangTT Cầu Ngang , H. Cầu Ngang ,tỉnh Trà Vinh1
58038TT GDTX HNDN H. Trà CúTT Trà Cú , H. Trà Cú ,tỉnh Trà Vinh1
58039TC nghề Trà Vinhấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, TP Trà Vinh1

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3740577 - (0225) 3833802  Fax: (0225) 3740476 Email: daotao@hpu.edu.vn

Học thật thi thật để ra đời làm thật